16 grudnia 2017

” Od 2003 r. Fundacja na Rzecz zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych corocznie wydaje monografię na temat stawonogów pasożytniczych i alergennych”.

2013
STAWONOGI

Aspekty medyczne i weterynaryjne

2014
STAWONOGI

Zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt

2016
STAWONOGI

Zależności w układzie żywiciel – ektopasożyt – patogen

2017
STAWONOGI

W środowisku miejskim i podmiejskim